Afspraken

Op vraag van enkele ouders en atleten wenst K.A.C. Duffel via zijn website zijn leden de mogelijkheid bieden om tweedehands materiaal te koop aan te bieden of hiernaar op zoek te gaan. Enkele duidelijke afspraken zijn hierbij onmisbaar.

 • Enkel leden van K.A.C. Duffel en/of hun directe verwanten kunnen een zoekertje indienen.
 • K.A.C. Duffel treedt louter als tussenpersoon op en stelt hierbij zijn website als forum ter beschikking.
 • K.A.C. Duffel komt verder niet actief tussen bij de verkoop van artikelen. Na publicatie dienen alle verdere contacten enkel te verlopen tussen mogelijke koper en verkoper.
 • K.A.C. Duffel verklaart op generlei wijze enig financieel voordeel te willen nastreven bij het ter beschikking stellen van dit forum of bij de verkoop van artikelen.
 • Zolang ze niet verkocht zijn blijven alle te koop aangeboden artikelen eigendom van de persoon die ze te koop aanbiedt. Daarna gaan ze van rechtswege over naar de nieuwe eigenaar.

 

 • Indien men een zoekertje wenst te plaatsen, zendt men een mailtje naar jan.dedobbelaere@duff.be. Dit berichtje dient minstens volgende gegevens te bevatten:
  • Naam en adres van de afzender en indien verschillend ook naam + verwantschap aangesloten lid K.A.C. Duffel. Gelieve hierbij aan te duiden of deze gegevens op de website mogen gepubliceerd worden.
  • Foto van het te koop aangeboden artikel, indien mogelijk ook een voorbeeldfoto indien men op zoek gaat naar een artikel.
  • Korte beschrijving van het artikel.
  • Vraag- of biedprijs
  • Telefoon- of GSM-nummer EN/OF emailadres (minstens één van beide verplicht)

 

 • Enkel atletiekgerelateerde zoekertjes worden geaccepteerd. Het is niet de bedoeling huisraad, auto's, fietsen, vakantiebestemmingen, ... te koop of te huur aan te bieden. K.A.C. Duffel eigent zich het recht toe eventueel zoekertjes te weigeren indien deze niet aan de vereiste criteria voldoen.
 • Elk zoekertje blijft gedurende maximaal één jaar gepubliceerd, tenzij de plaatser van het zoekertje K.A.C. Duffel eerder in kennis stelt dat het mag verwijderd worden. Na deze periode wordt het zoekertje automatisch verwijderd.