Runners' Lab Athletics Classic Meeting

 

Beste atleet, de voorinschrijvingen zijn geopend. Deze zullen weer gesloten worden op 7 mei rond middernacht. Daarna kan je nog enkel ter plaatse inschrijven tegen een verhoogd tarief !

Voor deelname aan de jeugdwedstrijden (t.e.m. miniem) worden geen voorinschrijvingen voorzien, enkel inschrijving ter plaatse !

Cher athlète, les pré-inscriptions sont ouvertes. Ils seront femés à nouveau le 7 mai vers minuit. Après, vou ne pouvez vous inscrire sur place qu'à un tarif plus élevé !

Dear athlete, the pre-registrations are open. They will be closed again on May the 7th around midnight. After that, you will only be able te register on site at a higher rate !

 


Koninklijke Atletiek Club Duffel vzw verklaart de hierna gevraagde persoonsgegevens louter en alleen te gebruiken in functie van de organisatie van de eigen Runners' Lab Athletics Classic Meeting, meer bepaald voor het evenwichtig samenstellen van de verschillende reeksen bij de verschillende proeven. Na de meeting worden de gegevens nog gedurende ongeveer één kalenderjaar bijgehouden waarna ze definitief uit onze bestanden zullen verwijderd worden.


Indien nog geen persoonlijk record vul je "--" in met als datum 01/01/2019. Ook onder 'Plaats' vul je "--" in.
Persoonlijke records en beste jaarprestaties worden sowieso door de organisatie nog even op correctheid gecontroleerd.


 

Image CAPTCHA