18-11-2018 : 66ste Grote Prijzen van Duffel

Ook in Duffel regeert Koning Voetbal. Wegens grootse uitbreidingswerken ten behoeve van KFC Duffel - aanleg van een kunstgrasveld en diverse kleine oefenterreinen - heeft K.A.C. Duffel zijn traditioneel crossparcours moeten hertekenen. Eerstdaags volgt hierover meer informatie. In bijlage vinden jullie alvast het nieuwe uurschema met aanpassing van een aantal loopafstanden.