Bericht van de VAL : GDPR-probleem !!

De VAL laat ons weten dat er mogelijk een GDPR-probleem ontstaan is door het drukken van de QR-code op de voorzijde van de startnummers. De QR-code bevat dezelfde info van het etiket dat op de achterzijde van het startnummer staat. Men is uit het oog verloren dat er hierdoor voor een derde te veel gegevens van de eigenaar van het startnummer zichtbaar gemaakt wordt.
De QR-code zal voortaan alleen nog de minimaal noodzakelijk gegevens bevatten.
De VAL vraagt ons onze leden met een startnummer op de hoogte te brengen van deze situatie. Men mag, in afwijking van artikel 143.7, de QR-code overplakken om de eigen privacy te beschermen.
De federatie wenst zich te verontschuldigen voor deze nalatigheid.