CORONAVIRUS : update 10 - Heropstart van de trainingen

Vandaag heeft de Nationale Veiligheidsraad een volgende stap gezet in haar exitstrategie. Vanaf maandag 18 mei gaan we over naar Fase 2.

Zoals verwacht is er een versoepeling van de maatregelen naar de erkende sportclubs toe. Vanaf maandag mogen er in principe opnieuw trainingen georganiseerd worden maar dan wel onder zeer strikte voorwaarden. Zo mag er enkel in open lucht getraind worden, in groepen van maximaal 20 personen én steeds begeleid door een trainer. Daarbij moet de regel van social distancing door iedereen steeds gerespecteerd blijven.

Het clubbestuur heeft vanavond dan ook vergaderd hoe dit best georganiseerd kan worden. Belangrijke vraag daarbij is hoe de nieuwe maatregel exact dient geïnterpreteerd te worden. De regel is immers niet helemaal éénduidig en sluitend en geeft daardoor aanleiding tot verschillende interpretaties. Het clubbestuur staat evenwel in nauw overleg met het gemeentebestuur en de federatie en heeft zich dan ook bevraagd hoe de maatregel juist dient geïnterpreteerd te worden, welke mogelijkheden er zijn voor een heropstart en onder welke condities. We wachten hier op een antwoord.

In ieder geval is het de intentie van het bestuur om, onder de strikte voorwaarden ons opgelegd, vanaf maandag de clubtrainingen inderdaad terug te hervatten. Dit zou dan evenwel gefaseerd gebeuren.

We zouden in een eerste fase willen starten met de categorieën vanaf cadet. Afhankelijk van de antwoorden van gemeentebestuur en federatie zullen we met een duidelijk plan komen welke trainingsgroep wanneer kan trainen. Het is immers vanzelfsprekend dat we niet met z’n allen op hetzelfde ogenblik van dezelfde trainingsfaciliteiten zullen kunnen gebruik maken.

De jeugd (van kangoeroe tot en met miniem) zal in een later stadium en waarschijnlijk niet vóór begin juni, heropstarten. Deze groepen zijn immers groter waardoor het organisatorisch moeilijker is om de trainingen te hervatten conform de opgelegde richtlijnen.

Dit alles is dus nog onder voorbehoud van het advies van gemeentebestuur en federatie. Tot nader bericht blijven we dus nog verder trainen op de wijze zoals vandaag nog geldt, m.n. in groepjes van 3 personen en volgens de regels van kracht sedert 4 mei.