CORONAVIRUS : update 11 - Definitieve heropstart van de trainingen op maandag 18 mei

Oef, eindelijk. Na heel wat overleg tussen bestuur onderling, de gemeente Duffel en de VAL kunnen we eindelijk zeggen dat er witte rook is en dat we vanaf maandag 18 mei de clubtrainingen officieel kunnen hervatten. Gisteren in de namiddag pas, kregen we van de gemeentelijke sportdienst de uiteindelijke richtlijnen door onder welke condities deze trainingen kunnen doorgaan. We hebben daarbij de bevestiging gekregen dat de atletiekpiste terug exclusief voor onze club voorbehouden wordt volgens de gangbare uren zoals die voorheen geldig waren, met name van maandag tot en met vrijdag van 18.00 u. tot en met 20.30 u. en zaterdag en zondag telkens van 10.00 u. tot en met 12.00 u.

Ondanks het feit dat het hieromtrent gepubliceerd ministerieel besluit niet echt éénduidig is en ruimte laat voor heel wat interpretatie, denken wij als bestuur toch een regeling uitgewerkt te hebben die de veiligheid van de atleet zoveel mogelijk waarborgt.

Hoe zien we dit nu practisch?

Zoals in een eerder bericht reeds gesteld zullen de trainingen terug opgestart worden vanaf de categorie Cadet. Dit is misschien spijtig voor onze jeugd die waarschijnlijk ook wel hunkert naar het opnieuw sporten met vriendjes in groepsverband, maar gezien de grootte van de groepen en de jeugdige leeftijden, leek ons een heropstart momenteel organisatorisch nog niet haalbaar en opportuun. Ze zullen dus nog eventjes geduld moeten hebben.

Het bestuur heeft in overleg met de trainers onderstaand schema uitgewerkt voor het gebruik van de piste. Zoals je kan merken zal niet elke trainingsgroep op hetzelfde ogenblik kunnen trainen op de piste. Bij de toewijzing hebben we optimaal proberen rekening te houden met de wensen van de trainer en de beschikbare m² nodig om een atleet volgens de verschillende adviezen het veiligst te laten trainen.

 

 

Welke afspraken maken we nu en wat voorziet het bestuur en de trainers? We hebben ons hiervoor zo goed mogelijk proberen te alligneren op de adviezen van de gemeente en de VAL. In bijlagen vinden jullie trouwens deze adviezen van de federatie. Lees ook deze toch even aandachtig door!

 • Wie verkouden is, hoest, keelpijn of andere ziektverschijnselen heeft, moet thuisblijven of zal naar huis gestuurd worden.
 • We vragen eenieder de hoofdingang te gebruiken aan het sportcafé van de voetbal. De parking is enkel een ‘Kiss & Ride’ voor atleten die afgezet en opgehaald worden. Het groene poortje aan de Spoorweglaan blijft afgesloten.
 • Er worden geen toeschouwers toegelaten op de training.
 • Er mag enkel in groepen van maximaal 20 personen (trainer of toezichter inclusief!!) getraind worden. De praktijk leert ons dat elke trainingsgroep doorgaans aan deze norm voldoet. Iedereen dient de regel van 1,5 m social distancing zo goed mogelijk te respecteren.
 • Het groene blok in het schema geeft aan welke groep wanneer kan trainen.
 • Zoals je kan merken start ook Anja op maandag haar trainingen looptechniek terug op.
 • Ook Kristel hervat op woensdag de stabilisatietrainingen. Deze zullen doorgaan aan de hoogspringstand maar enkel bij droog weer. Matjes zullen voorzien worden.
 • Tom (fartlektraining op zondag) en groep Chantal (recreanten) trainen in principe steeds buiten het sportcentrum.
 • Het A-terrein werd recent terug ingezaaid. Dit betekent dat er voorlopig geen werptrainingen speer of discus kunnen gegeven worden.
 • Elke trainingsgroep krijgt een specifieke locatie toegewezen waar ze bij aanvang en op rustmomenten samenkomen (zie het gele blok in het schema). Bij het afspreken op deze locatie dient steeds de social distancing van minstens 1,5 m gerespecteerd te blijven.
 • Elke atleet laat zijn rugzak, kledij en drinkbus op de verzamelplaats achter en waakt erover dat zijn persoonlijk gerief op minstens 1,5 m van het gerief van een andere atleet staat. Dus zeker niet alles op één hoop!!!
 • Op elke training zal een toezichter aanwezig zijn die nauwgezet toekijkt op het naleven van de regels. De toezichter is in principe een bestuurslid en zal mondmasker en een fluohesje dragen.
 • De club stelt per groep een persoonlijke hygiëneset ter beschikking. Deze bestaat uit handschoenen en mondmasker voor de trainer, handgel, desinfecteringsmiddel en keukenrol. Deze set wordt in de blokhut bewaard en enkel overhandigd door de toezichter. Niemand anders heeft toegang tot de blokhut. We adviseren wel dat elke atleet zijn eigen handgel meebrengt. De trainer is verplicht het mondmasker op correcte wijze op te zetten, zeker van zodra hij de atleet benadert op een afstand kleiner dan 1,5 m.
 • Van de gemeente hebben we de toestemming gekregen om terug met materiaal te trainen. De garage, powerlokaal en blokhut (enkel toezichter) zijn enkel en alleen toegankelijk voor de duur van het ophalen of terug stockeren van dit materiaal. Het ophalen en wegzetten gebeurt enkel door de trainer. De trainer is verantwoordelijk voor dit materiaal en staat zelf in voor het desinfecteren ervan. Voor specifieke richtlijnen per discipline verwijzen we de trainers naar de adviezen van de VAL hierbij in bijlage. Lees deze aandachtig en hou u hieraan!
 • Het gebruikte desinfecteringsmateriaal dient enkel en steeds gedeponeerd te worden in de vuilbakken.
 • Sanitair, kleedkamers én secretariaat blijven gesloten. De gemeente heeft wel laten weten dat de toiletten in het kleedkamerblok van Sportcentrum Rooienberg zullen geopend zijn van 09.00 u. tot 20.00 u. Zij vragen uiteraard ook hier de hygiëne en social distancing te respecteren. De poetsmedewerkers zullen mee een oogje in het zeil houden.
 • De gemeentediensten zullen instaan voor het onderhoud van de sportlocaties
 • Het gebruik van de powerzaal en de fitnesstoestellen blijft verboden.
 • Opwarmen dient te gebeuren op de assepiste, jogpad.
 • De VAL adviseert bij trainingen rondom de piste om slechts 2 groepen op de piste toe te laten waarbij één groep de twee binnenste banen gebruikt en de andere groep de twee buitenste banen. Banen tussenin dienen vrijgehouden te worden. Gezien onze groepen niet zo groot zijn, kan hiervan licht afgeweken worden. Laat het gezond verstand primeren.

Voorstel van het bestuur is om de duurlopers de binnenbanen te laten gebruiken, groep Jos en Anja de buitenbanen. Uiteraard mogen de trainers onderling hierover andere afspraken maken.

Indien in banen naast elkaar gelopen wordt, moet minstens 1,5 m afstand gehouden te worden. Indien achter elkaar gelopen wordt is het advies minstens 5 m afstand te houden. Tussen 2 groepen onderling is het best ook een afstand te respecteren van minimum 5 m.

 • I.g.v. duurlooptraining. Ook hier geldt uiteraard max. 20 personen, trainer of een meerderjarige toezichter inclusief. De toezichter mag geen atleet zijn. Indien er kleine groepjes ontstaan moet in principe elk groepje afzonderlijk begeleid worden door een trainer of een meerderjarige toezichter van zodra dit groepje groter is dan 3 personen. Indien het groepje gelijk is aan 3 of minder, blijft de voorheen geldende maatregel in principe van kracht: steeds dezelfde personen, de derde persoon mag een trainer zijn. Het bestuur adviseert om in groepjes van 3 te trainen met telkens minstens 5 m afstand tussen.
 • Uiteraard kan men ook buiten de cluburen nog steeds trainen. Dit wordt dan wel niet beschouwd als een georganiseerde clubtraining maar louter een eigen initiatief van de atleet buiten de verantwoordelijkheid van de club om. Vanzelfsprekend blijft men wel te allen tijde gedekt tegen sportongevallen via de sportverzekering van de atletiekfederatie.

Mogen wij vragen om gedisciplineerd te werk te gaan en de richtlijnen van de toezichter na te leven. Alleen dan kunnen we bewijzen dat we alles onder controle hebben om de verdere werking van de club op te starten.

In ieder geval iedereen veel succes met de heropstart en hopelijk kunnen we in de nabije toekomst nog genieten van tal van sportieve successen.