CORONAVIRUS : update 12 - Heropstart van de trainingen voor de Jeugd op maandag 1 juni

Ondertussen zijn we al twee weken verder na de eerste heropstart van de trainingen voor de “groten”. Vanuit diverse hoeken (gemeentebestuur, andere clubs, ouders, atleten,..) hebben we positieve commentaren opgevangen over de wijze waarop onze club deze coronacrisis aangepakt heeft en inzonderheid hoe de heropstart georganiseerd werd.

Wekelijks houdt het bestuur ook een evaluatievergadering om de situatie van nabij op te volgen. En we moeten zeggen dat alles inderdaad vrij correct verloopt. De meeste atleten en trainers trachten zich zo gedisciplineerd als mogelijk aan de regels te houden. Een dikke proficiat aan iedereen die hieraan bijdraagt. Enkel de regel van minstens 1,5 m social distancing is niet altijd even gemakkelijk. Mogen we eenieder toch nog eens vragen hier wat extra aandacht aan te geven?

De positieve evaluaties hebben ons dan ook doen besluiten om een volgende stap te nemen in de heropstart van de trainingen. We zijn blij te mogen aankondigen dat vanaf 1 juni, ja ondanks dat dit een feestdag is, de trainingen voor de Jeugd zullen hervat worden.

Afgelopen weken heeft onze Jeugdcoördinator Ilse nauw contact gehad met al haar jeugdtrainers. Uit het gezamenlijk overleg is gebleken dat het ook wijs is deze heropstart gefaseerd te laten verlopen. Het mag gezegd dat zij een mooi realistisch plan uitgewerkt hebben. Het bestuur kan zich hier uiteraard dan ook in vinden en heeft bijgevolg een “go” gegeven. Spijtig genoeg zullen we dus niet met al onze jeugdatleetjes gelijktijdig kunnen starten.

Hoe ziet de heropstart er dan concreet uit?

In fase 1 zouden we de trainingen willen hervatten met de atleetjes die voorheen in de groep van Ilse en in deze van Karine trainden. Het gaat hier over een 50-tal kinderen. Ilse heeft de afgelopen week intensief contact gehad met alle betrokken ouders of atleten. De atleetjes die wensen herop te starten werden zo ingedeeld in 5 groepen van ongeveer elks 10 atleten. Het spreekt voor zich dat dit al geen gemakkelijke oefening was om met eenieders wensen rekening te houden maar wij denken dat er toch mooie evenwichtige groepjes samengesteld werden. Voorlopig zal elke groep nog maar één trainingsmoment hebben die zal doorgaan op de gekende uren dat er normaal door de jeugd getraind wordt, namelijk van 18.00 u. tot en met 19.15 u.

  • Wie traint nu wanneer?

In principe zou elke ouder/atleet reeds ingelicht moeten zijn in welke groep welke atleet ingedeeld werd en wanneer de training doorgaat. Als je niet zeker meer bent, neem dan even contact op met Ilse (ilse.wilms@gmail.com).

Op maandag

Groep Karine 1 – Trainer = Karine

Groep Ilse 1 – Trainer = Peter

Op woensdag

Groep Karine 2 – Trainer = Goedele

Groep Ilse 2 – Trainer = Ilse

Op vrijdag

Groep Ilse 3 – Trainer = An

In onderstaand overzicht wordt dit nog eens schematisch weergegeven.

  • Per trainingsavond zal één groep pistetraining krijgen, de andere groep gaat dan op het grasveld trainen achter het zwembad of op de Bammer of een duurlooptraining houden.
  • Tijdens de training zullen geen ouders of toeschouwers toegelaten worden. Wij zouden de ouders die hun kinderen brengen willen vragen hen enkel te begeleiden tot aan de hoofdinkom van het sportcentrum (d.i. aan café van het sportcentrum en NIET de sporthal!). Van daaruit gaat elke atleet zelfstandig naar het verzamelpunt waar hij/zij rugzakken, kledij en/of drinkbussen kan achterlaten maar wél op veilige afstand (1,5 m) van elkaar.

De kinderen die voorheen in de groep van Karine trainden, spreken af aan de verste kant van de overdekte staantribune, kant garage.
De kinderen die voorheen in de groep van Ilse trainden, spreken ook af aan de overdekte staantribune, maar dan kant hoofdinkom.

Na de training worden alle kinderen in groep begeleid naar de hoofdinkom waar de ouders hen kunnen komen ophalen. De parking van het sportcentrum wordt daarbij beschouwd als een Kiss & Ride. We zouden de ouders dan ook willen vragen om direct na het ophalen van hun zoon of dochter niet te blijven napraten maar zo snel mogelijk te vertrekken.

  • Kinderen die met de fiets komen vragen we hen deze te plaatsen in de overdekte fietsenstalling aan de hoofdinkom. Het is misschien aangewezen een fietsslot te voorzien. De atleten vanaf cadet mogen wél met hun fiets op het terrein van het sportcentrum en plaatsen deze in de fietsenrekken aan de blokhut.
  • Op elke training zal een toezichter aanwezig zijn die nauwgezet toekijkt op het naleven van de regels. De toezichter is in principe een bestuurslid en zal zo nodig mondmasker en een fluohesje dragen.
  • De club stelt per groep een persoonlijke hygiëneset ter beschikking. Deze bestaat uit handschoenen en mondmasker voor de trainer, handgel, desinfecteringsmiddel en keukenrol. Deze set wordt in de blokhut bewaard en enkel overhandigd door de toezichter. Niemand anders heeft toegang tot de blokhut. We adviseren wel dat elke atleet zijn eigen handgel meebrengt. De trainer is verplicht het mondmasker op correcte wijze op te zetten, zeker van zodra hij de atleet benadert op een afstand kleiner dan 1,5 m.
  • Van de gemeente hebben we de toestemming gekregen om met materiaal te trainen. De garage, powerlokaal en blokhut (enkel toezichter) zijn enkel en alleen toegankelijk voor de duur van het ophalen of terug stockeren van dit materiaal. Het ophalen en wegzetten gebeurt enkel door de trainer. De trainer is verantwoordelijk voor dit materiaal en staat zelf in voor het desinfecteren ervan. Voor specifieke richtlijnen per discipline verwijzen we de trainers naar de adviezen van de VAL (zie een eerder bericht). Lees deze aandachtig en hou u hieraan!
  • Het gebruikte desinfecteringsmateriaal dient enkel en steeds gedeponeerd te worden in de vuilbakken.
  • Het sanitair in het kleedkamerblok van de voetbal (aan de hoofdinkom) zal geopend zijn. De gemeente staat in principe voor de opening en het onderhoud. De gemeente heeft evenwel geen desinfecterende handzeep voorzien in deze toiletten. Daarom vragen we uitdrukkelijk elke atleet na gebruik van de toiletten de handen zeker te reinigen met de eigen handgel of de handgel te beschikking gesteld door de club.

 

We gaan ons een drietal weken de tijd gunnen om te zien hoe deze trainingen verlopen. Bij een gunstige evaluatie zouden we dan op 22 juni de 2de fase willen opstarten waarbij al onze jeugdatleetjes de trainingen kunnen hervatten. Dit zal ook steeds in groepjes van ongeveer 10 kinderen zijn maar daarover horen jullie later vast meer. Dit alles nog even onder voorbehoud, nog even geduld dus…

Wij wensen in ieder geval zij die reeds kunnen opstarten heel veel succes.