CORONAVIRUS : update 13 - BACK ON TRACK, volledige heropstart van de trainingen

Met het oog op een algemene heropstart van de trainingen voor onze jeugd zijn we nu al een drietal weken aan het “proefdraaien” met een beperkte groep jeugdatleetjes. En we mogen zeggen dat het echt een succes is. Onze jeugd houdt zich wonderwel zeer gedisciplineerd aan alle richtlijnen en regeltjes. We mogen zelfs stellen dat zij een voorbeeld zijn voor de “groten” waarvan enkelen blijk geven het toch wat moeilijk te hebben met de gevraagde of opgelegde regels.

Bij een gunstige evaluatie had het bestuur en de jeugdtrainers zich voorgenomen om vanaf 22 juli volgens hetzelfde stramien van de eerste groepen ook met de overige jeugd herop te starten. De Nationale Veiligheidsraad heeft echter beslist dat vanaf 1 juli er heel wat maatregelen versoepeld zullen worden. Zo mag de “sportbubbel” uitgebreid worden tot groepen van maximum 50 personen, zonder beperking van de social distancing. Ook mogen er al wedstrijden georganiseerd worden met een onbeperkt aantal deelnemers en waarbij er tot 200 personen zittend publiek toegelaten wordt.

Om deze redenen achtte het bestuur en de jeugdtrainers het niet opportuun om voor de korte periode van 22 juni tot 1 juli nog een afzonderlijke regeling uit te werken voor de heropstart van de overige jeugdgroepen. Daarom werd er beslist om herop te starten vanaf 1 juli. Maar… het gemeentebestuur van Duffel heeft ons spijtig genoeg een lelijke pad in de korf gezet. Het gemeentebestuur heeft immers het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTID) de toelating gegeven om op 1 juli om 18.00 u. op het sportcentrum en dan zeer specifiek op en voor de grote tribune hun jaarlijkse proclamatie te laten doorgaan. Dit betekent dan ook dat er op dat ogenblik op het sportcentrum geen trainingen zullen kunnen doorgaan.

Door dit alles kunnen we dus met de overige jeugdgroepen pas de trainingen hervatten vanaf vrijdag 3 juli. En wat is nu het extra goede nieuws? Deze heropstart zal volledig zijn, dus voor álle trainingsgroepen. Dit wil zeggen dat we met alle trainingsgroepen, zowel jeugd als vanaf cadet, de trainingen zullen hervatten volgens de officiële trainingsmomenten zoals gekend van vóór corona, m.a.w. meerdere dagen per week (zie ook onze webpagina Trainingen).

Uiteraard zullen er toch nog altijd wat voorzorgsmaatregelen blijven gelden. Zo blijven we vragen dat elke trainingsgroep blijft samenkomen op de vooraf afgesproken plek. De groepjes die vanaf 3 juli hervatten krijgen dus ook een eigen stek toegewezen. Hierna lijsten we de plaatsen nog even op:

  • Groep Goedele (Kangoeroes) : grasveld aan de blokhut = NIEUW
  • Groep Peter : aan de garage langs de assepiste = NIEUW
  • Groep Nancy/Miro (deze groep zal voorlopig getraind worden door Antje) : onder het afdakje aan het secretariaat = NIEUW
  • Groep Ilse/Lisse : overdekte staantribune, kant inkom
  • Groep Karine : overdekte staantribune, kant garage
  • Groep Marc : onder afdak blokhut
  • Groep André : zittribune, kant De Stip
  • Groep Stein/Jurgen/Kristel : zittribune, kant powerlokaal
  • Groepen Jos en Anja : dug-out A-terrein
  • Groep Chantal : Sporthal

Elke trainingsgroep is een bubbel op zich. We zouden dan ook willen vragen dat deze voldoende afstand van elkaar houden en zich zeker niet onderling gaan mengen.

Rugzakken, drinkbussen en overig materiaal wordt met voldoende afstand tussen geplaatst op plek van samenkomst. Kledij wordt niet achtergelaten langs de piste.

Ieder drinkt uit zijn eigen drinkbus. Water wordt niet uitgespuwd!

Bij toiletbezoek zeker handen wassen en zolang de gemeente in de sanitaire blokken geen ontsmettende zeep heeft voorzien, ook ontsmetten.

Materiaal wordt enkel door de trainers klaargezet en nadien ook enkel door de trainers zelf ontsmet.

Met deze afspraken in het achterhoofd wensen we iedereen veel succes met de trainingen en hopen we klaar te zijn om binnenkort terug aan officiële wedstrijden te kunnen deelnemen.

In dat kader hebben we trouwens nog wat ander leuk nieuws.

De VAL promoot bij de clubs om tijdens de maand juli intern al wedstrijdjes te organiseren. Dit zijn geen officiële wedstrijden, dus officieel erkende prestaties kunnen nog niet geleverd worden, maar op deze wijze zouden atleten al een beetje wedstrijdgevoel kunnen opdoen.

Wij zijn uiteraard dit idee zeer genegen en we kunnen jullie nu al meedelen dat we op zondag 19 juli een dergelijke oefenwedstrijd zullen organiseren. Hoe deze er zal uitzien en wat het programma zal zijn ligt nog niet volledig vast. Momenteel werken bestuur en trainers aan het concept want vanzelfsprekend zullen er ook hier wel enkele regels gelden waar we ons aan moeten houden. Ook het aantal proeven zal beperkt zijn. Meer nieuws hierover volgt later.

Daarnaast hebben we van AC Lyra een uitnodiging gekregen om samen met hen en eventueel AC Lierse een “corona-proof meeting” te organiseren, zowel voor jeugd als vanaf cadet. Een soort van interclub dus tussen de drie clubs. Deze zou doorgaan op zaterdag 25 juli op de piste te Lier. Ook op dit aanbod gaan we graag in. Wat de modaliteiten zullen zijn en hoe het programma er exact zal uitzien, is nog niet geweten. Wat we al wel kunnen zeggen is dat dit waarschijnlijk met voorinschrijving zal zijn. Van zodra de details gekend zijn laten we jullie dat onmiddellijk weten.

 

Rubriek Groep Trainer Trainingen
Jeugd Kleine 1-tjes Goedele Blommaerts

- maandag van 18.00 u. tot 19.00 u. ( winter: indoortraining in de Sporthal Rooienberg),
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.00 u.

Groep 1 Peter Sterck

- maandag van 18.00 u. tot 19.00 u.,
- woensdag van 18.00 u. tot 19.00 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.00 u.

Groep 2 Nancy Leys / Miro Peeters

- maandag van 18.00 u. tot 19.00 u.,
- woensdag van 18.00 u. tot 19.00 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.00 u.

Groep 3 Ilse Wilms / Lisse Leemans

- maandag van 18.00 u. tot 19.15 u.,
- woensdag van 18.00 u. tot 19.15 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.15 u.

Groep 4 Karine Wilms

- maandag van 18.00 u. tot 19.30 u.,
- woensdag van 18.00 u. tot 19.30 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.30 u.

Vanaf Cadet Wedstrijdatleten Afstand Marc Nevens / André Boonen / Tom Verlinden

- maandag van 18.00 u. tot 19.30 u.,
- dinsdag van 18.00 u. tot 19.30 u. (vanaf 2de jaars Cadet),
- woensdag van 18.00 u. tot 19.30 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.30 u.
- zondag van 10.00 u. tot 11.30 u. Fartlek

Recreanten en wedstrijdatleten Afstand Stein Van Es

- maandag van 18.00 u. tot 19.30 u.,
- woensdag van 18.00 u. tot 19.30 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.30 u.
- zondag van 10.00 u. tot 11.30 u. Fartlek

Looptechnieken Anja Smolders

- maandag van 18.00 u. tot 19.00 u.

Spurt, horden, springnummers Jos Renders

- dinsdag vanaf 18.00 u. tot 19.30.00 u.
- donderdag vanaf 18.00 u. tot 19.30 u.
- zaterdag vanaf 10.00 u. tot 12.00 u.

Werpers Vacature

- maandag van 18.30 u. tot 20.00 u. (winter: indoortraining in de Sporthal Rooienberg),
- woensdag van 18.30 u. tot 20.00 u.,
- vrijdag van 18.30 u. tot 20.00 u.

Joggers Groep 1 Chantal Vertommen

- maandag van 18.00 u. tot 19.15 u.,
- woensdag van 18.00 u. tot 19.15 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.15 u.

Groep 2 Filip Heymans

- maandag van 18.00 u. tot 19.15 u.,
- woensdag van 18.00 u. tot 19.15 u.,
- vrijdag van 18.00 u. tot 19.15 u.