CORONAVIRUS : update 14 - verstrenging van de maatregelen

Het is voor iedereen ondertussen al wel duidelijk dat het terug de slechte kant aan het opgaan is met het coronavirus en dat we nu reeds volop in de verwachte 2de golf terechtgekomen zijn. Dit heeft de Nationale Veiligheidsraad ertoe bewogen om de geplande versoepelingen die normaal voorzien waren om vanaf 1 augustus in te gaan, niet te laten doorgaan. Integendeel zelfs, een aantal matregelen werden verscherpt. Daar in heel het gebeuren de stad Antwerpen en zijn randgemeenten een zeer slechte beurt maken, heeft het provinciebestuur van Antwerpen besloten bovenop de nationale maatregelen extra strenge regels op te leggen die reeds vanaf 29 juli van kracht zijn en zullen gelden voor een periode van 4 weken.

Het bestuur van onze club heeft deze nieuwe maatregelen minutieus besproken en is ook in overleg gegaan met de bevoegde diensten van de gemeente Duffel om te bekijken wat nog kan en niet meer mag. Dit heeft geleid tot nieuwe richtlijnen waar we ons strikt aan moeten houden. Belangrijk te weten is dat alle voorheen opgelegde maatregelen strikt blijven gelden zolang deze niet expliciet worden afgeschaft of bijgestuurd.

Deze aanvullende nieuwe regels werden ondertussen reeds door onze voorzitter gecommuniceerd naar alle trainers toe. Zij zullen dit verder toelichten aan hun atleten en/of de betrokken ouders. Hieronder vinden jullie integraal deze communicatie terug. Mogen wij eenieder vragen deze zeer strikt op te volgen. De toezichter van dienst zal hier zeer nauwgezet op toezien en desgevallend gepaste maatregelen nemen.

 

Beste trainers,

Woensdag werden de nieuwe maatregelen t.a.v. Corona in Antwerpen bekend. Het bestuur heeft zich intensief over politieverordening gebogen. We hebben onze interpretatie getoetst met de Corona-cel van de Gemeente Duffel, zodat we zeker zijn dat we geen problemen krijgen als er toezicht komt.

Vandaag hebben we mondeling groen licht gekregen over onze interpretatie, een schriftelijke bevestiging volgt nog.

Hier volgen de maatregelen waaraan elke trainer en atleten zich dienen aan te houden:

 • Mondmaskers zijn voor iedereen verplicht voor en na de training.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor de trainer gedurende de ganse training.
 • Mondmaskers zijn niet verplicht bij intensief sporten. Dus vanaf de start van de training mag je als atleet je mondmasker afzetten.
 • Trainen in groep is verboden op het openbaar domein voor personen van +18 jaar.
 • Het A-terrein (atletiekpiste en assebaan) wordt tijdens onze trainingen volledig afgesloten en is exclusief voorbehouden aan atleten en trainers van Kon. Atletiek Club Duffel. Zo krijgt het A-terrein een niet-publiek toegankelijk openbaar domein en mogen wij in groepen van max. 10 personen trainen op het A-terrein.
 • Er mag dus enkel in groepen van max. 10 personen getraind worden op het A-terrein.
 • De witte poort (aan de garage) wordt voor de training afgesloten. Iedereen komt het A-terrein op via de groene poort aan de ingang van het Sportcentrum. Deze groene poort wordt gesloten op het moment dat de training begint.
 • Duurlopen en Fartlek gebeuren individueel of tijdens onze trainingsuren in groep op het A-terrein.
 • De trainingen van de jeugdgroepen (Kan/Ben/Pup/Min) kunnen doorgaan zoals voorheen. Zij trainen in groep onder begeleiding.
 • De trainers noteren de aanwezige atleten die in hun groep trainen voor elke trainingsdag. De trainer houdt deze lijsten bij.
 • De blokhut is alleen toegankelijk voor de trainers. Er mag slechts één trainer tegelijk in de blokhut zijn om het trainingsmateriaal op te halen of terug te plaatsen. De trainers ontsmetten het materiaal wanneer het wordt teruggeplaatst. Vergeet niet de klink te ontsmetten alsje de blokhut verlaat.

De richtlijnen aangaande social distancing blijven van kracht. Zorg er dan ook voor dat jullie atleten deze richtlijnen respecteren.

Het is een hele boterham, maar het is de enige manier om in groep onze trainingen te blijven organiseren.

Diegenen die de teksten willen doorlezen kunnen klikken op de onderstaande links:

In de bijlagen vinden jullie ook nog een verkorte versie van de maatregelen in de sportnieuwsbrief van de Sportdienst van de Gemeente Duffel en een voorbeeld voor de registratie van jullie atleten voor elke training.

Let op !!!

Er zijn verhoogde controles aangekondigd. Als we ons niet aan deze maatregelen houden, riskeren we dat we de club opnieuw op inactief moeten zetten.

Bedankt voor jullie medewerking.

Blijf gezond,

 

Namens het bestuur:

Jan Verlinden

Voorzitter Kon. Atletiek Club Duffel

 

Ter opfrissing sommen we hierna ook nog even de voornaamste reeds bestaande regels op die nog steeds van kracht blijven:

 • Wie verkouden is, hoest, keelpijn of andere ziekteverschijnselen heeft, moet thuisblijven of zal naar huis gestuurd worden.
 • Elke trainingsgroep wordt beschouwd als een afzonderlijke bubbel.
 • Elke bubbel heeft een afzonderlijke, specifieke locatie toegewezen gekregen waar de atleten zich vóór de training en op rustmomenten verzamelen. De trainingsbubbels dienen voldoende afstand van elkaar te bewaren en mogen zich onderling zeker niet mengen.
 • Tijdens de training worden geen ouders of toeschouwers toegelaten. Ouders die hun kinderen brengen begeleiden hen enkel tot aan de hoofdingang van het Sportcentrum (d.i. aan café van het Sportcentrum en NIET de sporthal!). Van daaruit gaat elke atleet zelfstandig naar het verzamelpunt dat hem/haar toegewezen is. De kleinsten zullen wel nog door hun trainer opgevangen worden aan de hoofdingang.
 • De parking van het Sportcentrum wordt beschouwd als een Kiss & Ride. Ouders worden gevraagd om direct na het afzetten/ophalen van hun zoon of dochter niet te blijven napraten maar zo snel mogelijk te vertrekken.
 • Kinderen die met de fiets komen plaatsen hun fiets ofwel in de overdekte fietsenstalling aan de hoofdingang ofwel in de fietsenrekken vooraan bij het betreden van de atletiekpiste. Het is misschien aangewezen een fietsslot te voorzien. De atleten vanaf cadet mogen wél met hun fiets op het terrein van het sportcentrum en plaatsen deze in de fietsenrekken aan de blokhut.
 • Na de training worden alle kinderen in groep begeleid naar de hoofdingang waar de ouders hen kunnen komen ophalen.
 • Rugzakken, kledij en/of drinkbussen worden achtergelaten op het verzamelpunt met een voldoende veilige afstand van 1,5m van elkaar. Kledij wordt dus niet willekeurig achtergelaten langsheen de piste.
 • Iedereen drinkt uit zijn eigen drinkbus. Water e.d. wordt niet uitgespuwd!
 • De club stelt per groep een persoonlijke hygiëneset ter beschikking. Deze bestaat uit handschoenen en mondmasker voor de trainer, handgel, desinfecteringsmiddel en keukenrol. Deze set wordt in de blokhut bewaard. We adviseren wel dat elke atleet zijn eigen handgel meebrengt. 
 • Na ieder toiletbezoek dient minstens de handen gewassen te worden, liefst ook ontsmet met handgel. Raak ook zo min mogelijk deurklinken aan. Ontsmet deze desnoods eerst vooraf met desinfecteringsmateriaal.
 • Het gebruikte desinfecteringsmateriaal dient enkel en steeds gedeponeerd te worden in de vuilbakken.
 • Opwarmen gebeurt op de assepiste.
 • De social distancing van 1,5m dient te allen tijde gerespecteerd te blijven, ook tijdens het trainen zelf. Deze regel geldt niet voor kinderen jonger dan 12 jaar. 
 • Op elke training zal een toezichter aanwezig zijn die nauwgezet toekijkt op het naleven van de regels. De toezichter is in principe een bestuurslid.