Coronavirus : update 15 - K.A.C. Duffel gaat opnieuw in lockdown !!

Afgelopen vrijdag heeft onze federale regering beslist strengere maatregelen op te leggen om de exponentiële verspreiding van het coronavirus eindelijk eens een halt toe te roepen. Hierdoor komt ons landje de facto bijna zo goed als in een volledige lockdown terecht. De opgelegde regels zijn van die aard dat het bestuur van K.A.C. Duffel besloten heeft tot nader bericht ALLE georganiseerde trainingen volledig op te schorten, dit zowel bij de Jeugd als voor alle categorieën vanaf cadet.

Wat dient verstaan te worden onder georganiseerde trainingen? Trainingen op een georganiseerde wijze ingericht door een sportvereniging en begeleid door een trainer, personal coach of een andere toezichter.

Betekent dit dat er helemaal niet meer mag getraind of gesport worden? Neen, niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn nog steeds toegelaten. Je mag dus enkel nog sporten:

 • Als je outdoor sport.
 • Met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
 • Of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van minstens 1,5m.

Kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) mogen outdoor sporten zonder afstand te houden. (Enkel kinderen mogen indoor nog sporten wanneer ze op sportkamp zijn of tijdens (buiten)schoolse activiteiten.)

We willen er bij iedereen op aandringen zich strikt aan de regels te houden. De overheid heeft immers expliciet aangekondigd streng te controleren en bij inbreuken steeds boetes op te leggen. Indien atleten zich toch laten begeleiden waardoor de training als georganiseerd zou kunnen beschouwd worden, zullen alle personen in de groep gesanctioneerd worden. Dit is dus eenieders eigen verantwoordelijkheid.

Hierna nemen we de maatregelen nog eens integraal over zoals ze terug te vinden op de website van de Vlaamse Atletiekliga:

++++++++++

HUIDIGE MAATREGELEN - UPDATE 30 OKTOBER 2020 

Op vrijdag 30 oktober heeft het overlegcomité nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus. De nieuwe maatregelen gaan in tijdens de nacht van zondag op maandag, om middernacht en gelden voor minstens anderhalve maand.

 • Sportactiviteiten (in clubverband) voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later) kunnen enkel outdoor georganiseerd worden volgens de huidige protocollen, namelijk trainingsbubbels van max. 50 atleten, zonder mondmasker en geen social distancing.
 • Georganiseerde sportactiviteiten (zoals clubtrainingen of wedstrijden) zijn zowel indoor als outdoor verboden voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten voor personen vanaf 13 jaar zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:
  • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
  • of met maximum 4 personen inclusief jezelf en dat altijd met afstand van 1,5m.
 •  Alle indoorinfrastructuur, zoals fitnesscentra, krachtzalen en zwembaden, zijn gesloten voor iedereen.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister.
 • Sportkampen zijn enkel mogelijk voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later), maar zonder overnachtingen.

Op de website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen. En op de website van Sport Vlaanderen kan je de maatregelen voor sportsector in detail nalezen. 
Opgelet: Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

++++++++++

Meer informatie vind je ook op volgende pagina’s:

Het bestuur beseft dat dit geen aangename beslissing is maar het is in eenieders belang. Hoe strikter we  deze regels naleven, hoe sneller we terug naar een gezonde en leefbare wereld kunnen terugkeren en onze geliefde sport terug ten volle kunnen beoefenen. Laat iedereen zijn steentje hiertoe bijdragen, steun elkaar, zorg voor je mentaal en fysiek welzijn en dat van een ander. Waak er in ieder geval over dat je niet in een sociaal isolement terecht komt.

Van zodra de situatie dit toelaat, zullen we niet nalaten jullie hiervan op de hoogte te brengen.