CORONAVIRUS : update 4 - OPSCHORTING VAN ALLE CLUBACTIVITEITEN

Gezien de drastische maatregelen die onze overheden genomen hebben, heeft het clubbestuur besloten tot nader bericht ALLE CLUBACTIVITEITEN OP TE SCHORTEN. Dit betekent dus alvast dat de TRAININGEN voorlopig NIET DOORGAAN alsook de geplande werkdag van 28 maart.

Wij beseffen dat alle maatregelen een enorme impact kunnen hebben op de persoonlijke levenssfeer van eenieder maar hopen toch op het nodige begrip voor deze beslissing.

Wij zullen trachten regelmatig duidelijk en transparant te communiceren via website en/of Facebookpagina. Wij raden iedereen dan ook aan deze regelmatig te consulteren om steeds de laatste stand van zaken te kennen.