CORONAVIRUS : update 9 - Beslissingen Nationale Veiligheidsraad m.b.t. exitfase 1b

Zoals voorzien heeft de Nationale Veiligheidsraad vandaag opnieuw vergaderd. Zopas is de persrconferentie afgelopen.

Zoals enigszins te verwachten was, is er t.a.v. alle sportgerelateerde items geen enkele versoepeling aangekondigd. Integendeel zelfs. De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om alle sportcompetities te verbieden t.e.m. 31 juli. De VAL alligneert zich uiteraard op deze maatregel  en heeft ondertussen in een officieel bericht al laten weten dat alle Vlaamse atletiekwedstrijden geannuleerd zijn tot en met die datum.

Dit alles betekent dus dat de richtlijnen in voege vanaf 4 mei nog onverkort van kracht blijven. We geven deze hier nog even kort mee:

  • Sporten in openlucht is toegestaan en dit met maximaal twee andere personen. Deze personen moeten steeds dezelfde zijn. De regel van social distancing (minstens 1,5 m) moet hierbij gerespecteerd worden.
  • Een groepje kan ook bestaan uit twee atleten en een trainer. Omwille van de basisregel dat elk groepje steeds uit dezelfde personen moet bestaan, betekent dit zeer concreet dat een trainer geen andere groepjes mag trainen.
  • Voorgaande kan tot gevolg hebben dat er verschillende groepjes gelijktijdig aanwezig zijn op het sportcentrum. Deze groepjes mogen met elkaar geen contact maken.
  • Op instructie van de gemeente mag er door de club geen enkel materiaal ter beschikking gesteld worden. Indien iemand wenst te trainen met kogel, discus of speer, of zelfs met horden, dan moet dit eigendom zijn van de persoon zelf. Ook dit materiaal mag niet uitgeleend worden, ook niet aan de personen waarmee men samen traint. In ieder geval adviseren we dat deze persoon het nodige bij zich heeft om zijn materiaal na gebruik te desinfecteren.
  • De gebouwen die tot het patrimonium van de gemeente behoren blijven voorlopig volledig gesloten voor publiek. Er kan dus geen gebruik gemaakt worden van WC’s, kleedkamers, douches, secretariaat, powerlokaal. Ook de garage met materiaal is dus niet toegankelijk maar dit stelt gezien het voorgaande punt geen probleem.

Hou er ook rekening mee dat het sportcentrum toegankelijk is voor het brede publiek. Dit is een bewuste keuze van de gemeente Duffel. Niemand heeft dus een exclusiviteitsrecht op het gebruik van de piste.