Geert Ceuppens en zijn Warmste Week

Dat Geert Ceuppens sociaal geëngageerd is heeft hij vorig jaar tijdens de Warmste Week al laten merken. Ook dit jaar wil hij ons warm maken voor het goede doel en gaat hij ver, heel ver.... Op 24 uur zal hij zomaar eens eventjes vier (4!!!) marathons rink aaneenrijgen om geld in het laatje te brengen voor vzw De Triangel. Dit dienstverleningscentrum is een organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en meestal nog een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische beperking,…). Ook wie een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij hen terecht. Zij bieden de nodige ondersteuning, opvang, begeleiding en behandeling en streven naar een optimale zelfrealisatie, zelfstandigheid en integratie in de samenleving. Daarnaast zorgen zij voor aangepast onderwijs en zinvolle dagbesteding, medische en therapeutische begeleiding waarbij zij de kinderen, jongeren en volwassenen zelf, hun ouders of familie zoveel mogelijk betrekken.

Surf ook maar eens eventjes naar hun website: https://www.dvcdetriangel.be/​

Geert start zaterdag 22 december om 16.00 u. aan het station in Leuven om dan 24 uur later met een volle geldbeugel te eindigen in domein Puyenbroeck te Wachtebeke.

Je kan Geert moreel maar vooral de vzw financieel steunen door een eindje mee te lopen en € 1,00 per km te storten op rekening BE08 6451 0308 9413. Uiteraard zijn vrije giften ook meer dan welkom (indien voldoende groot, is een fiscaal attest mogelijk).

Meer info vind je ook terug in de affiche hierbij. Je mag deze ook steeds afdrukken en op een zichtbare plaats hangen.