(Hernieuwing) lidmaatschap 2020-2021 : vergunningsaanvraag en lidgeld

Het huidige atletiekjaar loopt zo stilaan op zijn einde. Het is een understatement te stellen dat wegens het coronavirus het afgelopen zomerseizoen zeer bizar verlopen is. We zijn dan ook blij dat er toch nog enkele wedstrijden en kampioenschappen zijn kunnen doorgaan. Voor sommigen zijn deze zelfs nog zeer succesvol verlopen.

Covid-19 kan echter niet verhinderen dat op 1 november 2020 er alweer een nieuw atletiekjaar van start zal gaan. Hoe dit nieuwe seizoen er zal uitzien en welke maatregelen er zullen opgelegd worden, vooral dan naar het winterseizoen met zijn veldlopen toe, is voor velen nog een groot vraagteken.

Met het oog op goed bestuur en financieel beleid is het voor het bestuur van K.A.C. Duffel van groot belang nu reeds dit volgend seizoen goed voor te bereiden. Ook voor onze atleten is het belangrijk met een gerust gemoed aan het volgend seizoen te kunnen beginnen. Daarom raden wij eenieder aan zich zo snel mogelijk in regel te stellen met de hernieuwing van het lidmaatschap. Hoe sneller dit in orde is, hoe vlugger je ook je nieuw wedstrijdnummer zult ontvangen. 

Vanaf de week van 14-09-2020 zullen de nodige gepersonaliseerde documenten voor hernieuwing van het lidmaatschap, vergunningsaanvraag en lidgelden na de training uitgedeeld worden aan onze leden. Als je niet in staat bent geweest deze te komen ophalen, zullen ze na verloop van tijd naar het thuisadres opgestuurd worden. Indien je echter wegens je enthousiasme voor het nieuwe seizoen echt niet kunt wachten, mag je de vergunningsaanvraag hier in bijlage nu al zelf afdrukken, invullen en aan je trainer of het secretariaat bezorgen of door het in de rode brievenbus aan de blokhut te droppen. Ook nieuwe geïnteresseerde leden mogen dit document afdrukken, invullen en binnenbrengen. Zij moeten echter naast de vergunningsaanvraag ook nog éénmalig een aansluitingskaart voor de atletiekfederatie VAL invullen. Deze kaart is alleen te verkijgen op de club zelf. Vraag ernaar bij de trainer of secretariaat. Meer info omtrent het lidmaatschap vind je in de documenten hierbij in bijlage of op onze website duff.be onder de menu "Leden", pagina "Lid worden".

Ten gevolge van Covid-19 zijn al onze eigen zomerorganisaties niet kunnen doorgaan waardoor heel wat inkomsten werden misgelopen. Ook een aantal belangrijke sponsors haakten af. De vaste werkingskosten zijn echter wél gebleven en zelfs licht gestegen. Ondanks de steeds toenemende financiële druk op onze club heeft het bestuur evenwel beslist dit niet op onze leden af te wentelen en zijn we ook dit jaar verheugd te kunnen melden dat het lidgeld op hetzelfde niveau blijft van afgelopen jaren.

Hou er wel rekening mee dat we pas een wedstrijdnummer kunnen aanvragen als aan alle financiële verplichtingen voldaan werd. Dit betekent dat naast de de vergunningsaanvraag het lidgeld uiterlijk tegen 15 oktober dient gestort te zijn (*).

 

(*) K.A.C. Duffel aanvaardt eveneens de Talententickets van de stad Mechelen.