PK Outdoor AC - zaterdag 28 en zondag 29-04-2018

In bijlagen vinden jullie de definitieve uurroosters voor de Provinciale Kampioenschappen AC komend weekend.

De atleten dienen zich tijdig aan te melden: ten laatste 45 minuten voor de aanvang van hun proef.

Het Provinciaal Comité vraagt ons zeker ook volgende mededeling te doen. Lees dit aandachtig !!

Voor de atleten die zaterdag aantreden in Brasschaat : PARKEER NIET BUITEN DE VOORZIENE ZONES !!!!

De organiserende club AC Break vraagt ons onze deelnemers attent te maken op de strikte parkeerregels die gelden in het Gemeentepark van Brasschaat. Het is ten zeerste verboden te parkeren buiten de voorziene parkeerplaatsen. Ervaringen uit het verleden leren ons dat hier zeer streng wordt op toegezien door de politiediensten van Brasschaat. In bijlage vinden jullie het parkeer- en circulatieplan. 

Voor de atleten die zondag aantreden in Turnhout : VERTREK RUIMSCHOOTS OP TIJD !!!!

Verkeershinder in en rond Turnhout

Update 13-04-2018: Op de E34 tussen Oud-Turnhout en Turnhout is de aannemer begonnen aan de eerste fase van de werken (kant richting Antwerpen). Tot het einde van de werken rond eind juni rijdt het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken. We stellen vast dat in de rijrichting van Nederland verschillende (vrachtwagen)chauffeurs in de zachte berm beland zijn, een enkele keer met blikschade en zware hinder tot gevolg. Om de kans op ongevallen te beperken zal vanaf 14 april tot het einde van de eerste fase (half mei) een snelheidsbeperking van 50km/u worden ingevoerd langs de werfzone in de richting van Nederland. Voor uw eigen veiligheid vragen we u zich aan deze snelheidsbeperking te houden.

Vanaf begin maart 2018 begint het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan een volgende fase van de vernieuwing van de E34 snelweg. Ter hoogte van Turnhout wordt het wegdek volledig vernieuwd. De E34 blijft tijdens de werken steeds open in beide richtingen (op één weekend na richting Antwerpen), maar het verkeer houdt best rekening met hinder. In beide richtingen moet het verkeer over twee versmalde rijstroken rijden. Het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum (nr. 24) is vanaf april afgesloten aan de kant waar er gewerkt wordt. In totaal zullen de werken ongeveer vier maanden duren.

Ook in de buurt van de piste is er minder mogelijkheid tot parkeren en is er hinder.