CORONAVIRUS : update 1

We wensen iedereen langs deze weg gerust te stellen dat er op dit ogenblik geen enkele reden tot ongerustheid is. Dit wil niet zeggen dat we niet alert moeten zijn voor de gevaren en de mogelijke gevolgen ervan. Weet dat het bestuur en de trainers de situatie voortdurend en nauwgezet opvolgen en dat de maatregelen die we eventueel moeten nemen steeds in lijn zullen liggen met de aanbevelingen van de federale en/of lokale overheid. Via de website zullen we dan ook regelmatig elke belangrijke evolutie communiceren.   

Op dit moment is er nog geen enkele fundamentele reden om onze openluchttrainingen op te schorten. Deze blijven dus gewoon verder lopen op de normale trainingsdagen en -uren mits inachtname van volgende aanbevelingen vanwege de federatie:

• organiseren van trainingen in kleine groepen,
• oefenstof die weinig/geen lichamelijk contact noodzakelijk maken,
• de trainers dienen erover te waken dat ze een voorbeeldfunctie hebben waarbij ze zeer expliciet de richtlijnen van https://www.info-coronavirus.be/nl/ moeten opvolgen.