Rompstabilisatie : wijziging uren gebruik sporthal

Nu de zomer stilaan op zijn einde loopt en de avonden dikwijls kouder en soms ook natter worden, is het belangrijk dat we de rompstabilisatietraingen terug indoor kunnen laten doorgaan. We zijn dan ook blij dat we vanaf woensdag 16 september weer mogen gebruik maken van de sporthal voor onze wekelijkse rompstabilisatietraining.

Om coronaproof te zijn is het voor de verantwoordelijke van de gemeentelijke sporthal evenwel serieus puzzelen geweest om elke gebruiker een tijdslot te kunnen toekennen. Het is immers zo dat na het gebruik, telkens bij het wisselen van gebruiker, de zaal of unit steeds volledig moet ontsmet worden. Dit heeft tot gevolg dat het uur waarop wij over de zaal kunnen beschikken licht gewijzigd is. Concreet zullen vanaf 16 september de stabilisatietrainingen STIPT om 19.45 u. aanvangen om te eindigen om 20.15 u. De trainingen zullen doorgaan in unit 2.

Het is ons zeer uitdrukkelijk meegedeeld dat het absoluut NIET toegelaten om vroeger of later dan het aangegeven uur aan te komen of te vertrekken. Hou hier dus zeker rekening mee, kom dus op tijd zodanig dat maximaal gebruik gemaakt kan worden van de beperkt beschikbare tijd.

Tot nader bericht zijn de kleedkamers nog steeds niet beschikbaar.

Deze regeling is tijdelijk en geldt voorlopig enkel voor de maand september én enkel voor de stabilisatietrainingen gegeven door Kristel. Maandelijks wordt dit verder geëvalueerd en hopelijk zullen we tijdig in kennis gesteld worden wat de regeling zal zijn voor oktober. Wanneer de andere trainingsgroepen over de zaal kunnen beschikken is nog niet helemaal duidelijk. Voorlopig gaan we ervan uit dat vanaf november terug het normaal regime kan gevolgd worden.